Lubin,

wtorek, 8 lipca 2008

Centrum komunikacyjne w Lubinie

Jednym ze sposobów popularyzacji wśród mieszkańców Lubina publicznych środków transportu jest przedstawiony przez Urząd Miejski projekt budowy, w oparciu o bazę materialną dawnego dworca kolejowego, centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu. Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż na niską konkurencyjność transportu publicznego względem aut prywatnych wpływa przede wszystkim brak dogodnych połączeń oraz bariery w harmonijnym dopasowaniu względem siebie rozkładów poszczególnych środków transportu. O wyborze lokalizacji Centrum Komunikacyjnego w okolicach ulicy Towarowej zadecydowało:

- duże powierzchnie terenów pozwalające na lokalizację tej inwestycji właśnie w tym miejscu,
- budowa Centrum Komunikacyjnego pozwoli uporządkować mocno zaniedbane tereny w okolicach ul. Towarowej i Chocianowskiej oraz nadać tym terenom zupełnie nowe, strategiczne i atrakcyjne znaczenie,
- charakter miejsca pozwoli, poprzez budowę dużego węzła przesiadkowego w postaci Centrum Komunikacyjnego, zintegrować ze sobą transport autobusowy i kolejowy,
- Możliwość zlokalizowania w okolicach nieczynnego peronu nr 3 (nieczynne tory nr 20-22) głównego budynku CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO.
Wskazana jest funkcja usługowo-transportowa w postaci GALERII DWORZEC (wzorem trendów europejskich dworce muszą "tętnic życiem"). Podobne rozwiązania zastosowano w Głogowie, gdzie zaniedbany dworzec PKS przekształcono w GALERIĘ HANDLOWĄ "DWORZEC". Lokalizacja nowego, głównego budynku dworca przy nieczynnym dziś peronie 3 sprawi, ze obiekt będzie znajdował się w centralnym miejscu pomiędzy torami stacyjnymi a specjalnym placem manewrowym dla autobusów.

- Możliwość korzystania z Centrum przez autokary komunikacji międzynarodowej, które obecnie wykorzystują małą pętlę przy dworcu PKP i hotelu BOMABOL. Na lokalizację stanowisk autobusowych i powierzchni manewrowych nowego CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO nadaje się duży plac od ul. Towarowej do ul. Chocianowskiej. Niestety wymaga to przejęcia przez Miasto od prywatnych właścicieli fragmentów chaotycznie zajmowanego terenu (przypadkowe hurtownie, garaże oraz budynki socjalne wpływają niekorzystnie na lokalizację nowoczesnego CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO lub całkowicie je eliminują;


Ogromnym atutem lokalizacji nowoczesnego węzła przesiadkowego jest bliskie sąsiedztwo z nowopowstającą Galerią CCC. Również modernizacja stadionu Zagłębia Lubin i spodziewany duży potok podróżnych na mecze uzasadnia budowę "Mega Dworca". Inwestycja powinna jednak zostać uzupełniona dodatkowym, nowym przystankiem kolejowym LUBIN-STADION (tor szlakowy Lubin Górniczy - Koźlice km: 23.615 - 23.900) pomiędzy wiaduktem obwodnicy (droga krajowa nr 3) a przejazdem kolejowym na ul. Skłodowskiej. Lokalizację tą uzasadnia sąsiedztwo: stadionu (mecze i giełda samochodowa), szpitala MCZ, siedziby KGHM, Urzędu Skarbowego oraz osiedli mieszkaniowych. Regularna komunikacja miejska obsługująca ten teren + nowy przystanek kolejowy LUBIN-STADION utworzą razem lokalny węzeł przesiadkowy. Aby jednak spełniał on swoje zadania, konieczne jest wydłużenie relacji pociągów pasażerskich Wrocław - Legnica - Lubin o odcinek do Głogowa.

wg www.lubin.pl

Na zdjęciach przykładowy wygląd węzła przesiadkowego w innych miejscowościach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz